Türkçe
English

Bakü Devlet Üniversitesi

Bakü Devlet Üniversitesi Hakkında 

Bakü devlet üniversitesi 1 eylül 1919 tarihinde Azerbaycan parlementosu kararı ile kurulmuştur. Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan eğitim kurumlarının lideri olarak bilinmekte ve  zengin bir tarihe sahiptir. Üniversite günümüzde  azerbaycan cumhuriyeti'nin en ünlü bilim ve eğitim merkezlerinden biri olarak biridir.Azerbaycan'ın ünlü siyaset adamı Haydar Aliyev ve binlerce tanınmış bilim adamı, aydın ve seçkin diplomat bu üniversiteden mezun olmuştur.

Günümüzde Bakü devlet üniversitesi öğrencilere 55 lisans ve 153 yüksek lisans derecesi ile 16 anadal sunmaktadır.Her yıl binlerce genç Azerbaycanlı gençler aralarında rekabet ederek Bakü Devlet Üniversitesi'ne girmek için birbirleriyle yarışmaktadırlar.Üniversiteye Türkiye cumhuriyeti vatandaşları lise diplomaları ile sınavsız kayıt yaptırabilirler.

Bakü devlet üniversitesi’nin temel amacı, demokratik değerlere dayalı özgür ve yaratıcı düşünceye sahip profesyoneller yetiştirmektir.Ana uzmanlıkları öğretmeye dikkat eden bir çift olarak, Üniversite yabancı dil öğretimi konusunda büyük çalışmalar yapar. Bu amaçla öğrenciler için yeni eğitim teknolojilerine dayalı 10'dan fazla yabancı dil eğitim klüpleri mevcuttur.Üniversite kütüphanesinde 2,5 milyondan fazla kitap bulunmaktadır ve 12 okuma odası, 5 abonelik bölümü sistematik olarak  20 binden fazla öğrenci ve öğretmene hizmet vermektedir.Eğitim alanında ilerleme kaydeden Üniversite, büyük bir spor ve sağlık kompleksi inşa ederek sağlıklı ve güçlü gençlik yetişmesinde de yer almaktadır.

 

Azerbaycan Üniversiteleri Eğitim Katalog Buradan Cihazınıza İndirebilirsiniz

Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi , sadece doğal değil, aynı zamanda insani alanları da kapsayan 37 bilimsel araştırma ve öğretim laboratuvarının merkezidir. Uygulamalı Matematik Bilimsel Araştırma Enstitüsü ve Fizik Sorunları Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün 200'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Burada ayrıca Azerbaycan dilinin incelikleri, tarihi ve edebiyatı, genetiği, nanoteknolojisi, nanomalzemelerin icadı ve diğer geniş spektrum alanları gibi disiplinler öğretilmektedir.

Bakü Devlet Üniversitesi, eğitim kurumlarının lideri olarak bilinir, zengin bir tarihe sahiptir ve bugün Azerbaycan'nın en ünlü bilim merkezi olarak bilinmektedir. Azerbaycan Bakü Üniversitesi, düşüncenin ve milli düşüncenin merkezi olmuştur. Azerbaycan'ın ünlü politikacısı Haydar Aliyev ve birçok ödül sahibi bilim insanı, aydın ve seçkin diplomatlar bu üniversiteden mezun olmuştur. Ulusal liderimiz Haydar Aliyev'in 13 Haziran 2000 tarihli kararnamesi ile üniversite özerklik statüsü kazanmış ve kendi tüzüğüne göre faaliyetlerini uygulamaya başlamıştır.

Bakü Devlet Üniversitesi son yıllarda dünyanın önde gelen üniversiteleri düzeyine getirmek için başarı, maddi temel ve görünümün modernizasyonuna yönelik önemli çalışmalar sürdürülmüştür. Eğitim sorunlarına ilişkin reformlar, yeni eğitim planlarının hazırlanması ve Lisans ve Yüksek Lisans programları alanındaki programların sonucunda ulaşılan tüm kazanımlar, Azerbaycan'nın  tüm üniversitelerindeki  uygulamalarında kullanılmaktadır. 1999 yılında Üniversitede, Cumhuriyet'te benzeri olmayan, 150'den fazla bilgisayarın World Wide Web'e bağlı olduğu bir ağ oluşturulmuş ve Üniversite hakkında tüm çağdaş bilgilere ulaşmak için veri tabanı oluşturulmuştur. Bakü Üniversitesi Azerbaycan Cumhuriyetin bilim ve eğitim sisteminin beyin merkezi olarak kabul edilmektedir. Tüm bu çalışmalar üniversitenin dünya topluluğuyla entegrasyonunu sağlar.

ABD Indiana Üniversitesi, Fransa Nice Üniversitesi, İtalya Cenova Üniversitesi, Japonya Yokohama Üniversitesi ve diğerleri gibi iyi gelişmiş ülkelerin Üniversiteleri, hibeler ve uluslararası programlar üzerinde işbirliğine Bakü devlet üniversitesi ile 1999 senesinde başlamışlardır.Bu programlar ve hibeler üzerindeki işbirliğinin ilk adımının toplamı 2.000.000 dolardan fazladır. Bakü Devlet Üniversitesi dünyadaki ağırlığını artırmış ve uluslararası ilişkilerini genişletmiştir. Bakü Üniversitesi'nin Fahri Doktor unvanını çok sayıda bilim insanı, devlet adamı, politikacı, kültür adamının katıldığı konferans, Üniversitemizin uluslararası alanda tanınmasına vesile olmuştur. Tarihin büyük tanınmış insanlarından Süleyman Demiral, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Islam Kerimov, Saparmurad Niyazov, Eduard Shevarnadzeh, Frederico Mayor, Petro Luchinsky, birçok ünlü bilim adamı Lutrfizadeh, Iren Malikova, Tadeush Svyatokowskiy, Javad Heyyat, Ahmad Shmideh, Khalil Jad Bakü Devlet Üniversitesi Fahri Doktor unvanını gururla taşımaktadırlar.

Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası İşbirliği

Bakü Devlet Üniversitesinin Uluslararası İlişbirliği çalışmaları her geçen gün daha da artmaktadır. Üniversite günümüzde eski SSCB üniversitelerinin çoğunu birleştiren Avrasya Üniversiteler Birliği, Hazar Denizi Devletleri Üniversiteler Birliği, Karadeniz Devletleri Üniversiteler Birliği, Avrupa Üniversiteler Birliği gibi kurumların üyesidir. 2002-2004 yılında BSU, Karadeniz Devletleri Üniversiteler Birliği'ni çok başarılı bir şekilde yönetmektedir. Bunun yanı sıra, Üniversitenin bilimsel ve teknik işbirliği, Moskova Devlet Üniversitesi Lomonosov's, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Nice-Sofia Antipole Üniversitesi, Indiana Üniversitesi, Kiyev Ulusal Üniversitesi, Viyana Üniversitesi ve diğer üniversiteler ile değişim programları konusunda ikili anlaşmaları vardır.

Her yıl, Bakü devlet üniversitesi öğrencileri müfredat uygun olarak eğitim ve üretim stajlarına katılırlar. Mekanik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, felsefe, tarih, uygulama matematiği ve sibernetik, uluslararası ilişkiler ve ekonomi (siyasette), ekoloji ve yer bilimleri fakültelerinin birinci sınıf öğrencileri. Uzman öğretmenler, lise öğretmenleri, pedagoji öğretmenleri ve psikoloji öğretmenleri ile birlikte staj eğitimine katılmaktadır. Üniversite öğrencileri için yüksek lisans yapmak üzere şehirdeki bir dizi büyük okullar ile beş yıllık bir sözleşme imzalamıştır. Bu okullar arasında BDÜ'nün "Genç Eğitim" Lisesi, Zerifa Aliyeva Lisesi, Slav Üniversitesi'ne bağlı "Genç Eğitim" Lisesi, Ulusal Spor Salonu, İnsani Yardım Lisesi, Z.Taguyev adına Mali ve Ekonomik Koleji, Bakü Türk Lisesi, orta ve staj okulları bulunmaktadır


Bakü devlet üniversitesi günümüzde 29 ülkede 74 üniversite ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Her sene öğretim üyeleri deneyim ve bilgi alışverişi amacıyla yurtdışındaki üniversitelere seyahat etmektedir. Hersene üniversitenin yüzlerce öğrencisi öğrenci değişim programları ile gelişmiş ülkelere öğrenci değişim programları ile gidebilmektedir. Dünyaca ünlü bilim insanları ve üst düzey profesyoneller düzenli olarak konferanslarını Bakü devlet üniversitesinde vermektedirler. 


Bakü Devlet Üniversitesi ‘nde Müfredatın inisiyatifi, rektör tarafından onaylanan ve ulusal yükseköğretim standartlarını karşılamak üzere tasarlanmış müfredat planlarına dayanmaktadır. Üniversitede eğitim üç dilde yürütülmektedir – Azerbaycan Türkçesi ,  Rusça ve İngilizce. Ayrıca dünyanın birçok ülkesinden yaklaşık 3.000 fazla öğrenci Bakü devlet üniversitesinde eğitim almaktadır..Aynı zamanda, ABD Uygulamalı Matematik ve Fizik Bölümü, bilimsel araştırma enstitüleri, Azerbaycan dili, edebiyatı ve tarihinin klasik konularının yanı sıra genetik, nanoteknoloji ve nanomalzeme konularıda dahil olmak üzere çok çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yapan 30 bilimsel laboratuvar ve merkeze sahiptir. 

Bakü devlet Üniversitesinde Matematik, bilgi teknolojisi, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih, Azerbaycan dili ve edebiyatı, Rus dili ve edebiyatında pedagojik hazırlık yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın girişimi ile 2014-2015 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenciler için özel bir teşvik programı uygulanmaktadır. Sonuç olarak, 500 veya daha fazla bal toplayan ve birinci veya ikinci öğretim derecesine kaydolan ilk 300 öğrenci için ek bir "Geleceğin Öğretmeni" kuruldu. 2014-2015 akademik yılında, "Geleceğin Öğretmeni" kazananlarının 142'si (yüzde 47) bdu öğrencileri olmuştur.

Üniversitede 2014-2015 akademik yılından başlayarak, ABD Bilim Konseyi, 9 Temmuz 2014 tarihinde bakü devlet üniversitesinin bünyesinde Ek Eğitim Merkezi kurulmuştur Merkez, ek eğitimin tüm yönlerinde (mezuniyet, rehabilitasyon, staj ve kadro iyileştirme, yükseköğretimin rehabilitasyonu, dereceler ve yaşlılar için eğitim dahil) eğitimin sürekliliğini sağlamanın yanı sıra mesleki eğitimin iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi 'nde 2011-2012 akademik yılında, üniversitenin mekanik, uygulamalı matematik ve sibernetik, fizik, kimya, hukuk, uluslararası ilişkiler ve ekonomi, sosyal bilimler ve psikoloji fakültelerinde İngilizce konuşan gruplar oluşturulmuştur. İlk olarak sekiz uzmanlık alanına ayrılan İngilizce konuşan gruplar, günümüzde 16 lisans konularını kapsamaktadır  Matematik, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar bilimleri, ekoloji, hukuk, uluslararası ilişkiler, tarih, psikoloji, sosyoloji, dünya ekonomisi, ekonomi, turizm ve otelcilik, kütüphane bilgileri ve gazetecilik alanlarında İngilizce kadrolar hazırlanmaktadır. Üst düzey yerel standartlara ek olarak, öğretim süreci yurtdışından davet edilen uzmanlar tarafından verilmektedir.
Son yıllarda, Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi, öğrencilere sadece etik bilgi edinme değil, aynı zamanda dünya görüşlerini zenginleştirme ve izleyicilerini pratik alışkanlıklarla güçlendirme fırsatlarını genişletmiştir.

Bakü Devlet Üniversitesi Gazetesi 

Bakü Üniversitesi Gazetesi'nin (BDÜ) temeli 1929 yılında atılmıştır. 1947'de düzenli olarak yayınlanmış olup,  1990 yılına kadar Resul Rüstemov, İsrafil Cihangirov, Yusuf Yusufov, Seyfulla Əliyev, Nüsrat Bakarov, Aslan Aslanov, Vali Muhammadov, Eldar Əliyev, Agamusa Zeynalov, Bayram Hüseyin, Hakverdi Rzayeva ve Enzulah Amirova gazetenin editörlüğünü yapmıştır. Gazete kurulduğu günden bu güne kadar Bakü devlet üniversitesinin geleneklerine bağlı olmuştur.

Bakü Devlet Üniversitesi gazetesi, öğretmenler ve öğrenciler arasında kendi okuyucu kitlesine sahip bir basın, profesör-öğretmen ve öğrenciler mahkemesidir. Her sayı, ayda bir kez çeşitli temalı yazılarla okuyucularıyla buluşan bir gazete tarafından karşılanmaktadır.

2019'dan başlayarak, yeni yayınlanan bir gazete BDU'nun gelişiminde ve bilgi teknolojisinde etkili olmuştur. Bakü Devlet Üniversitesi, hem ulusal hem de üniversite okuyucularını eğitim, bilim, kamusal yaşam, uluslararası ilişkiler ve projeler hakkında bilgilendirmeye yakından katılmaktadır. Gazete, müfredat, ders kitapları ve ders kitaplarının yanı sıra bilimsel çalışmalar, bilimsel laboratuvarlar, merkezler, bilimsel kütüphaneler, sosyal projeler, uluslararası işbirliğindeki yenilikler, üniversite kamu hayatı ve öğrenci yaşamı hakkında düzenli bilgi sağlar. Üniversitenin profesör-öğretmen ekibi düzenli olarak önde gelen bilim insanlarına yayınlar vermektedir. Son yıllarda, gazetenin sayfaları, eğitim kalitesinin iyileştirilmesi, bilimsel araştırmaların genişletilmesi, finansal ve teknolojik tabanın güçlendirilmesi ve okulların, kafeteryaların ve öğrenci evlerinin rehabilite edilmesi de dahil olmak üzere kapsamlı bir şekilde yayınlanmıştır.

Azerbaycan Üniversiteleri Eğitim Katalog Buradan Cihazınıza İndirebilirsiniz

Bakü'de bulunan Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi'ne kabul için başvururken gerekli tüm belgeleri hazırlamanız gerekir. Başvuru evrakları farklı ülkeler değişiklik gösterebileceğinden, gerekli belgelerin bir listesini doğrudan Batı Akdeniz Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı şubelerimizden isteyebilir , Canlı sohbetimizi kullanarak örnek belgeler talebinde bulunabilirsiniz